สานฝันการศึกษา นำพาอนาคตไกล

     วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 14.00 น.

           นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาปีที่ 2 ณ หน้าลานเซ็นทรัลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี จ.อุดรธานี

          โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี/นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี , คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

         ในปีนี้มีโรงเรียนจำนวน 9 แห่ง รวมนักเรียนนักศึกษาจำนวน 42 คน ได้รับการพิจารณารับมอบทุนการศึกษา รวมทุนการศึกษามูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท