เปิดไฟต้นคริสต์มาส เทศกาลแห่งความสุข

 วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 17.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ในงาน “Light up Christmas Tree Celebration 2019” เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขที่ยิ่งใหญ่กับเทศกาลคริสต์มาส ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จ.อุดรธานี
     โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี , ผอ.รมน.อด.(ท) , ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี , คณะผู้บริหารเครือเซ็นทรัล และพี่น้องชาว จ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
      เทศกาลคริสต์มาส มาพร้อมกับการสร้างความสุขที่มอบให้กับพี่น้องชาว จ.อุดรธานี สมกับที่อุดรธานี เป็นนครแห่งความสุข