บริหารจัดการน้ำ ตลอดฤดูแล้ง.. ให้ UD..มีสุข

 วันพุธที่ 27 พ.ย. 62 เวลา 16.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี

      โดยมี ผอ.ชป.อด., ผอ.โครงการฯห้วยหลวง , กษ., หน่วยงานในสังกัด กษ. และเกษตรกรที่อาศัยอยู่รอบบริเวณห้วยหลวง เข้าร่วมการประชุม

       เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำประปา ที่จะต้องมีใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดู​แล้ง