อัพเกรดเมืองอุดร สู่นครท่องเที่ยวหลัก

ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. อัพเกรด 62 เวลา 15.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ประชุมการจัดเก็บสถิติผู้เข้าพักโรงแรมในอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลาง จ.อุดรธานี

      มีนายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., ปธ.หอการค้า จ.อด., ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.อด., นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อด., นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคอีสาน, ท่องเที่ยวและกีฬา จ.อด., ผอ.ททท.อด. และผู้ประกอบการโรงแรม ร่วมประชุมจำนวนมาก

       เพื่อหารือและปรับปรุงข้อมูล สถิติจำนวนห้องพัก, จำนวนผู้เข้าพัก, รายได้จากการท่องเที่ยว ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว กว่า 5 ล้านคน และร่วมกันผลักดันให้อุดรธานีก้าวเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวเมืองหลักของ ททท.

   แหล่งท่องเที่ยวมากมี ที่ อุดรธานี ..