Udon Go Clean

วันศุกร์ที่ 3 ม.ค.63 เวลา14.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดทุ่งศรีเมือง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอุดรธานี

      มี นทน.อุดรธานี และ จนท.ทน.อุดรธานี ทุกฝ่ายร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ล้างถนน ตัดตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ให้สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองน่าอยู่ น่าใช้ น่ามอง สำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกคน