อากาศ​ดี​ดี ที่อุดรธานี

 วันอาทิตย์​ที่ ​5 ม.ค.63

       เครื่องวัดอากาศ​ของกรมควบคุมมลพิษ​ ยังคงวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 ที่ทุ่งศรี​เมือง ใจกลางเมืองอุดรธานี​ ได้ 12 AQI. (เกณฑ์อากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว) นับว่าเป็นช่วงอากาศ​ดีต่อเนื่อง

    เป็นผลจากการควบคุมการเผาทุกกรณี​ในเขตเมืองอุดรธานีที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน

    ผวจ.อุดรธานี​ กำหนดแนวทางให้ เทศบาล, อบต.ทุกแห่ง จัดรถบริการเก็บขยะ ใบไม้กิ่งไม้​ และทุกสิ่งที่ปชช.เคยอ้างว่าจำเป็น​ต้อง​เผา เพราะ​รถขยะไม่เก็บ
    ในปีนี้ลดข้ออ้างนี้ลงได้ทั้งหมดแล้ว.. อากาศ​ดีดี จึงมีได้จริง แม้อยู่​ใจกลางเมือง