Medical Hub of GMS

วันศุกร์ที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับ คกก.บริหาร สปสช. ในการประชุม คกก.บริหาร สปสช.(สัญจร) ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ จ.อุดรธานี

       มีนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช., นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานอนุกรรมการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี, คณะผู้บริหาร สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

      อุดรธานี​ พร้อมเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการพัฒนาบุคลากร เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการผู้ป่วยครบวงจร