แล้งเริ่มมา แต่น้ำประปาต้องไม่หยุดไหล..ด้วยการใส่ใจและการบริหารจัดการที่ดี

 วันจันทร์ที่ 13 ม.ค.63 เวลา 13.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ตรวจติดตามแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 3 แหล่ง ณ อ่างเก็บน้ำโสกรัง อ.โนนสะอาด, สระห้วยเกิ้ง และ หนองปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

       มี นอ.โนนสะอาด, ปภ.จ., ผอ.ชป.อด., กปภ., ผู้บริหาร อปท. และกำนัน ผญบ. ร่วมลงพื้นที่

        ร่วมบูรณาการวางแผนการบริหารจัดการน้ำประปา จากทั้ง 3 อ่างเก็บน้ำ ให้สามารถกระจายน้ำไปผลิตประปา ให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้สอยอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง