Udon Go Clean

 วันอังคารที่ 14 ม.ค.63 เวลา 08.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรม “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ วัดสระบัวบาน อ.เมือง จ.อุดรธานี

       มี รอง ผวจ.อด., ท้องถิ่น จ.,หน.สนจ., หน.ส่วนราชการ, สมาชิก มมท., กฟภ., บริษัทสายสื่อสาร, ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องชาวอุดร ร่วมกิจกรรมช่วยกันทำให้ อุดรธานี​เป็นเมืองสะอาดจำนวนมาก เก็บ กวาด ล้างถนน เก็บสายสื่อสาร​ เก็บป้ายโฆษณา..ให้สะอาดตาทั้งเมือง