150 ปี ชาตกาล..พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 วันศุกร์ที่ 31 ม.ค.63 เวลา 13.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปางยืนธุดงค์ ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

       มี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., หน.ส่วนราชการ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีจำนวนมาก

       เฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต