66 ปี วันคล้ายวันสถาปนา..กองอาสารักษาดินแดน

วันอังคารที่ 11 ก.พ.63 เวลา 09.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 63 ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.จ.อด., รอง ผวจ.อด., ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ, นอ. ทุกอำเภอ, หน.ส่วนราชการ, สมาชิก อส.กองพันนเรศวร, สมาชิกเหล่ากาชาด, สมาชิก มมท. และ ปชช.ชาวอุดร ร่วมพิธีจำนวนมาก