มอบบ้าน มอบสุข มอบรอยยิ้ม

 วันอังคารที่ 11 ก.พ.63 เวลา 11.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) ให้กับ ปชช.ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน จำนวน 2 ราย ได้แก่

     1. บ้านอุ่นรัก หลังที่ 242 นางบัวทอง สมอารีย์ อายุ 81 ปี บ้านโนนสวรรค์ ต.นากว้าง อ.เมือง
     2. บ้านอุ่นรัก หลังที่ 243 น.ส.เสาร์ โงชาฤทธิ์ อายุ 55 ปี บ้านโนนกอก ต.หนองนาคำ อ.เมือง

     มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.จ.อด., รอง ผวจ.อด., ผู้แทนคุณปรีชา-สรรค์นรา ชัยรัตน์, รก.นอ.เมือง, หน.ส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท., จิตอาสาพระราชทาน, สมาชิกเหล่ากาชาด, สมาชิก มมท. ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

     สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ให้ได้มีที่พักพิงที่มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม