“Udon Go Clean”

 วันศุกร์ที่ 13 มี.ค.63 เวลา 08.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) ถ.เฉลิมพระเกียรติ (ถ.ทหาร) ณ รพ.กองบิน 23 อ.เมือง จ.อุดรธานี

       มี รอง ผวจ.อด. ทั้ง 3 ท่าน , ปจ.อด., รอง นทน.อด., รก.นอ.เมือง, หน.ส่วนราชการ, กองบิน23, สมาชิก มมท., จิตอาสาพระราชทาน, กฟภ., บริษัทสายสื่อสาร และพี่น้องชาวอุดร ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้ อุดรธานี​เป็นเมืองสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนน เก็บสายสื่อสาร​ เก็บป้ายโฆษณา..ให้สะอาดตาทั้งเมือง