“Clean Bus ทุกคัน..ป้องกัน Covid-19”

วันศุกร์ที่ 13 มี.ค.63 เวลา 11.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ Udon City Bus ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.จ.อด., นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., รอง นทน.อด., ผอ.ท่าอากาศยานฯ และ จนท. ร่วมกิจกรรม

       สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ให้ปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19