“ผู้ว่าห่วงใย..ใส่ใจทุกปัญหา”

    วันอังคารที่ 17 มี.ค.63 เวลา 10.30 น.

          นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ตรวจติดตามจนท.ชุดซ่อมถนน อบจ.อด. และร่วมซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านกุดสระ ต.กุดสระ-บ้านงอย ต.นาข่า ณ บริเวณหน้าวัดบ้านงอย อ.เมือง จ.อุดรธานี

          มี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., นายวิเชียร ขาวขำ น.อบจ.อด., สส.อด., ผู้บริหาร อบจ.อด., ผู้บริหาร อปท. ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          ซ่อมแซมถนนที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสภาพเรียบดังเดิม ปลอดหลุม ปลอดฝุ่น พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร