เน้นความสะอาดได้มาตรฐาน​ สั่งอาหารกลับไปทานที่บ้าน

วันที่23-24มี.ค.63

       จนท.สสจ.อุดรธานี​ ออกตรวจแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลด้านอาหารให้กับพนักงานส่งอาหาร delivery ของ grab food และ food panda สาขา จ.อุดรธานี

       โดยออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid-19 ดังนี้
        1. ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
        2. ต้องสวมถุงมือ และเปลี่ยนถุงมือใหม่ทุกครั้งที่รับส่งอาหาร
        3. กระเป๋าบรรจุอาหารจะต้องทำความสะอาดทุกวัน

        เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงานที่คอยบริการรับส่งอาหารให้พี่น้องประชาชนชาวอุดร ในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันนี้