“อุดรธานีมีรัก..ปลูกผักกินเอง”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย.63 เวลา 09.30 น.

      นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดโครงการ “อุดรธานีมีรัก ปลูกผักกินเอง” ณ บ้านหนองคอนแสน ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

      มี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., นอ.เมือง, หน.ส่วนสังกัด กษ., ปภ., ปชส., พช., ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องเกษตรกร ร่วมงานจำนวนมาก

      เชิญชวนประชาชน​คนอุดร​ ทุกครัวเรือน ทุกครอบครัว หันมาปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคภายในครัวเรือน ลดรายจ่าย และนำผลผลิตที่ได้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน สร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชน  มีเหลือก็นำไปขาย สร้างรายได้  ให้ทุกคนอยู่รอดได้หลังวิกฤติ​ Covid 19