“ร่วมแรงร่วมใจ..เพื่อนไม่ทอดทิ้งกัน”

วันจันทร์ที่ 27 เม.ย.63

         นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี มอบนายณฐพล วิถี นอ.เพ็ญ นำทีมจิตอาสาภัยพิบัติ อ.เพ็ญ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อ.กุดจับ ที่ประสบวาตภัย ทำให้วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 1,000 หลังคาเรือน

         ทุกหน่วยต้องร่วมมือช่วยเหลือ แม้จะอยู่ต่างพื้นที่ แต่เป็นพี่น้องคนอุดรเหมือนกัน ต้องไม่ทอดทิ้งกัน