“ลดรายจ่าย..ขยายโอกาส..เพื่อพี่น้องคนอุดร”

วันอังคารที่ 5 พ.ค.63 10.00 น.

    นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดโครงการจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ณ หอประชุม อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

    มี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., ปจ., หน.สนจ., นอ.กุมภวาปี, ผู้บริหาร อปท. และผู้บริหารห้างตั้งงี่สุ่น ซุปเปอร์สโตร์ ร่วมกิจกรรม

    ห้างตั้งงี่สุ่นฯ สนับสนุนนโยบาย ผวจ.อด. จัดจำหน่ายสินค้า ***ราคาต่ำกว่าทุน*** ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนอุดรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19