“สร้างโอกาส..ไถ่ถอนจำนำ โรงที่ 8-9 ให้พี่น้องชาวอุดร”

วันอังคารที่ 12 พ.ค.63 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พาผู้ใหญ่ใจดีคนอุดร ช่วยไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ณ โรงรับจำนำอุดรดุษฎีและโรงรับจำนำอุดรนิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี (ไถ่ถอนทรัพย์สินโรงที่ 8-9 จากทั้งหมด 9โรง) โดยเจ้าของกิจการโรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ร่วมสมทบทุนไถ่ถอนครั้งนี้ด้วย

       มี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., รอง ปธ.มมท.อด., ปธ.หอการค้า, ปจ., หน.สนจ., ปชส., พช., และผู้ใหญ่ใจดีคนอุดรจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม

      ไถ่ถอนทรัพย์สิน เครื่องมือทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่นำมาจำนำไว้ ให้กลับไปประกอบอาชีพต่อได้ มูลค่ากว่า 1.9 แสนบาท และมอบข้าวสาร 5 กก. ให้กับทุกคนที่มารอรับทรัพย์สินของตน