“สร้างโอกาส..ไถ่ถอนจำนำ..ให้พี่น้องชาวอุดร ครั้งที่ 20”

วันอังคารที่ 9 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พาผู้ใหญ่ใจดี ไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ครั้งที่ 20 ณ สถานธนานุบาล ทน.อุดรธานี 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี (ไถ่ถอนทรัพย์สินจำนำไม่เกิน 3,000 บาท ทุกราย)

       มี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., รอง นทน.อด., ปชส., พาณิชย์, ผู้แทน ผบก.ภ.จว.อด. และผู้ใหญ่ใจดีคนอุดรร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      ไถ่ถอนทรัพย์สิน เครื่องมือทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่นำมาจำนำไว้ ให้กลับไปประกอบอาชีพต่อได้ มูลค่ากว่า 100,000 บาท