เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน

 วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานมอบถุงยังชีพโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) อ.เมือง จ.อุดรธานี

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.จ.อด., นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., ปจ., หน.สนจ., พช., หน.ส่วนราชการ, นทน.อด., คณะสภาสตรีแห่งชาติฯ และพี่น้อง ปชช. ร่วมงานจำนวนมาก