“เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน..ก่อนการเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 16 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ร่วมตรวจการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี

        มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., หน.ส่วนราชการ, นทน.อด. และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ร่วมกิจกรรม

        ตรวจความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามหลัก New Normal อาทิ การวัดไข้ การตั้งจุดล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกคน