“ดูแลรักษา..พัฒนาห้วยหมากแข้ง”

วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรม udon go clean และ kick off ทีมสู้น้ำ ณ บริเวณลานสะพานฉัตรไพฑูรย์ (หน้าร้านเบสไฮเทค) ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี

      มี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., หน.สนจ., ปภ.เขต14, ท้องถิ่น จ., มทบ.24 และ จนท.ทน.อด. ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดวัชพืช สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางการระบายน้ำในลำห้วยหมากแข้ง สาเหตุของการอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเมือง