“Udon Go Clean”

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.63 เวลา 08.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรมโครงการ ”ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณ 168 platinum ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 อ.เมือง จ.อุดรธานี

       มี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., รอง ผบก.ภ.จว.อด.,รอง ปธ.มมท.อด., หน.ส่วนราชการ, สมาชิก มมท., ผู้บริหาร อปท., จิตอาสาพระราชทาน, กฟภ., บริษัทสายสื่อสาร และพี่น้องชาวอุดร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้อุดรธานี​เป็นเมืองสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนน เก็บสายสื่อสาร​ เก็บป้ายโฆษณา..ให้สะอาดตาทั้งเมือง