“Udon Go Clean”

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น.

      นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรมโครงการ ”ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณหน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ทางหลวงหมายเลข 210 อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

      มี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., รอง ปธ.มมท.อด., นอ.หนองวัวซอ, หน.ส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท., จิตอาสาพระราชทาน, กฟภ., บริษัทสายสื่อสาร และพี่น้องชาวอุดร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

      ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้อุดรธานี​เป็นเมืองสะอาด เก็บ กวาด ล้างถนน เก็บสายสื่อสาร​ เก็บป้ายโฆษณา..ให้สะอาดตาทั้งเมือง