“ลือเลื่องแหล่งธรรมะ..เมืองพระที่อุดร”

วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในงานประชุมคณะสงฆ์ จ.อุดรธานี (ธรรมยุต) ณ ศาลา 100 ปี พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

        มี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., ผอ.พศ., วธ. และคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ร่วมถวายการต้อนรับ