“เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน..ก่อนการเปิดภาคเรียน”

วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 07.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมืองอุดรธานี

       มี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด., ศึกษาธิการ จ., ผอ.สพม.อด. ทุกเขต, ผอ.สพป.อด. ทุกเขต, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, ครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก

       เตรียมความพร้อมสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 ก.ค.63 โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ตามหลัก New Normal อาทิ การวัดไข้ การตั้งจุดล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสลับวันเรียน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน