“ลือเลื่องแหล่งธรรมะ..เมืองพระอุดรธานี”

วันอังคารที่ 30 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ถวายสักการะพระธรรมคุณาภรณ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค 8 และร่วมพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี

       มี คณะสงฆ์ในพื้นที่ภาค 8 (อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ), ผอ.พศ., ผู้บริหาร อปท. และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีจำนวนมาก

       สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาให้กับวัดในพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ รวม 6 จังหวัด จำนวน 25 วัด