“Udon Go Clean”

วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรม Udon Go Clean ณ บริเวณหน้า รร.สุมเส้าวิทยา อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., นอ.เพ็ญ, หน.ส่วนราชการ, ผู้บริหาร อปท., จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

       ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้อุดรธานี​เป็นเมืองสะอาด ทั่วทั้งจังหวัด​ ทั้งในเขตเมือง และเขตชนบท เก็บกวาด ล้างถนน ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บสายสื่อสาร​ เก็บป้ายโฆษณา..ให้สะอาดตาทั้งเมือง