“น้ำเต็มนา..ผู้ว่าพาดำ ครั้งที่ 5”

วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 11.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ตาม”โครงการน้ำเต็มนา ผู้ว่าพาดำ นำชุมชนพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ณ บ้านดอนกลอยศรีวิไล ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นอ.พิบูลย์รักษ์, หน.ส่วนสังกัด กษ., ผกก.สภ.พิบูลย์รักษ์,  ผู้จัดการ ธกส., ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องเกษตรกร ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

        ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว แข่งขันดำนา สร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน