“น้ำเต็มนา..ผู้ว่าพาดำ ครั้งที่ 6”

วันพุธที่ 29 ก.ค.63 เวลา 11.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านจันทน์ อ.บ้านดุง

        มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด.,ปจ., หน.สนจ., นอ.บ้านดุง,ผกก.สภ.บ้านดุง,ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

        ร่วมลงแขกดำนาปลูกข้าว แข่งขันจับกบ จับปลาไหล สร้างความสนุกสนานและความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน