เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 เวลา 08.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ ถนนมิตรภาพ อุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี

       มี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.อด., รอง ผวจ.อด. ทั้ง 3 ท่าน, น.อบจ.อด., หน.ส่วนราชการทุกภาคส่วน, นอ.เมือง,ผู้แทน ศาล ทหาร ตำรวจ, จิตอาสาพระราชทาน, ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก