“ดูแลรักษา..พัฒนาห้วยหมากแข้ง ครั้งที่ 3”

 วันศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 เวลา 09.30 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรม udon go clean ลำห้วยหมากแข้ง ณ บริเวณร้านพรแหนมเนือง อ.เมืองอุดรธานี

       มี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นทน.อด., คณะผู้บริหาร ทน.อด. และ จนท.ทน.อด. ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

       ปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดวัชพืช สิ่งปฏิกูลที่กีดขวางการระบายน้ำในลำห้วยหมากแข้ง สาเหตุของการอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเมือง