“ทำคลองให้เป็นคลอง..ด้วยสองมือของพวกเรา”

วันจันทร์ที่ 3 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นทน.อด. และ จนท.ทน.อด. ตรวจติดตามการระบายน้ำลำห้วยหมากแข้ง ณ ประตูระบายน้ำ ริมถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี

        จากปฏิบัติการ​ในเชิงรุก ด้วยการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง ตั้งแต่ก่อนพายุซินลากูเข้า ทำให้การระบายน้ำในลำห้วย สามารถระบายน้ำได้ดี ลดความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนคนอุดรได้ตามเป้าหมาย