“บวร On Tour”

 วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค.63 เวลา 08.30 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน

       มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นอ.หนองหาน, วธ., ปชส., ผกก.สภ.หนองหาน, ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

       สนับสนุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าและอัตลักษณ์ให้กับสินค้าของชุมชน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น