“สร้างอาชีพให้ลูกหลาน เพื่อการพัฒนา​อย่างยั่งยืน"

 วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค.63 เวลา 09.45 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เปิดโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อ.หนองหาน

        มี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ปธ.มมท.อด., นอ.หนองหาน, ผกก.สภ.หนองหาน, ผอ.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน, สถานประกอบการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

       ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาฝีมือ โดยการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง สร้างรายได้ตั้งแต่อยู่ในวัยเรียน ปลูกฝังความพากเพียร​ให้เยาวชนคนอุดร​

       ชีวิตดีดี ที่ อุดรธานี นครแห่งความรักความห่วงใย..