พิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

                พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดเกษรศีลคุณ วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

                โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธํญญพืช นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง ร่วมในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในครั้งนี้

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี