ปั่น 2ขา 2 ล้อ 2 น่อง ท่องเมืองมรดกโลก

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น.

           นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยาน โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา "ปั่น 2ขา 2 ล้อ 2 น่อง ท่องเมืองมรดกโลก" ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

           โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.อด., นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.ททท.อด., นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อด., สมาชิกชมรมจักรยานอุดรธานี และประชาชนจำนวนเข้าร่วมงานดังกล่าว