กาชาดรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

        นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาด จว.อด. มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. พบปะและกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในการรับบริจาคโลหิตฯ ตามแผนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีนางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาด จว.อด. นายสามารถ หมั่นนอก นอ.บ้านผือ หน.ส่วนราชการ อ. และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมกิจกรรมและปฏิบัติหน้าที่ในการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านผือ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี