กุมภวาปีร่วมใจ...ต้านภัย COVID-19

วันนี้ 11 ม.ค.2564

         หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. ในพื้นที่ อำเภอกุมภวาปีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
              (1)สถานีรถไฟกุมภวาปี 
                 -ตรวจคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกไม่พบผู้มีไข้
                   สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเครื่องวัดอุณหภูมิใช้ได้ปกติ
                   แนะนำผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถลงทะเบียนแสกนโปรแกรมCovid-19 ก่อนเข้าพื้นที่
             (2)สถานีผู้โดยสารพันดอน กุมภวาปี
                  -ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสช่องจำหน่ายตั๋ว ห้องน้ำ ที่นั่งผู้โดยสาร
                  -ตรวจคัดกรองผู้โดยสารไม่พบผู้มีไข้สูง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน เครื่องวัดอุณหภูมิใช้การได้ปกติ
            (3)สำนักทะเบียนอำเภอ
                  เวลา 13.00 น. สำนักทะเบียนอำเภอกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี ฯ ได้ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสและที่นั่งพักคอยของประชาชนที่มารับบริการด้วยแอลกอฮอล์ในการป้องกันโควิด -19..
              (4) ท่าเรือทะเลบัวแดง ท่าบ้านเดียม
                  - ตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยว