ลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถม อำเภอหนองหาน

วันที่ 11ม.ค. 2564   เวลา 16.30 น. 
       นายประทีป อุ่ยเจริญ  นายอำเภอหนองหาน มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ ตัวแทนรพ.หนองหาน และ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองหาน  ลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถม อำเภอหนองหาน ตรวจติดตามการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
โดยได้แนะนำและเน้นย้ำ ให้ผู้ประกอบการได้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด ต่อไป  ทั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยินดีจะปฏิบัติตามทุกราย