ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รพ.หนองหาน

วันที่ 11 ม.ค.2564   เวลา 13.30 น.
         นายประทีป อุ่ยเจริญ  นายอำเภอหนองหาน และสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ รพ.หนองหาน และสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลหนองหาน แห่งที่2 ในการตรวจหาไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในรายของกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 15 คน ครั้งที่ 2 จากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด เดินทางเข้ามาในพื้นที่ บ.โคกสูง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

        ผลตรวจออกแล้ว  เป็นลบทั้งหมด