รณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

             นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาทุกชนิดในพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะเป็นการรักษาระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมตลอดจนลดสภาวะฝุ่นละอองทางอากาศ โดยมี เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายวิมล สุระเสน นายอำเภอวังสามหมอ  หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณแปลงนา นายสุรินทร์ ศรีสว่าง บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 9 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี