ตรวจความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเมืองเพีย

 วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

         นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเมืองเพีย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ผลการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ มีความพร้อมเต็มที่ในที่ตั้ง