จุดตรวจ/จุดคัดกรองสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 -22.00น.
      นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สุริโย สมบัติคำ ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง) นำสมาชิกกองอาสารักษาดินเเดน(อส.) เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสง(ผรส.) บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง เจ้าหน้าที่รพร.บ้านดุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านดุง เเละเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านดุง จัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ณ จุดตรวจ/จุดสกัด จุดที่ 2 สี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
       เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตรวจสอบบุคคลและรถยนต์ที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำประชาชนผู้ที่เดินทางเข้ามาผ่านในพื้นที่อำเภอบ้านดุง ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด