อำเภอกุมภวาปีรายงานการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในสถานบริการ

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

        อำเภอกุมภวาปี ขอรายงานการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ โดยอำเภอกุมภวาปี และสถานบริการฯ ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันโดยการจัดสถานที่และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสำรวจจำนวนผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการติดตามควบคุมโรคระบาดโควิด -19 ดังนี้
1.ร้านน้อยก็หนึ่ง@กลางทุ่งกุมภวาปี 78 คน
2.ร้านจอยคาราโอเกะ 15 คน
3.ร้านน้องก้อยคาราโอเกะ 10 คน
4.ร้านตำนานเพลง 97 คน
5.ร้านกุ้งนาง 9 คน
6.ร้าน L.ก.ฮ 59 คน
7.ร้านเดอะเมสเซนเจอร์ 28 คน
     สรุปยอดผู้มาใช้บริการคืนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 296 คน 
      พร้อมทั้งอำเภอฯแจ้งกำชับสถานบริการ และสถานประกอบการ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และปิดให้บริการตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด