อำเภอบ้านดุงลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

    นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง สั่งการให้นายพลภัทร จันทร์ลุน ปลัดอำเภอ(ฝ่ายความมั่นคง)นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.)อำเภอบ้านดุงที่ 5 จังหวัดอุดรธานี เเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.)ตำบลอ้อมกอ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดุง ,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านดุง เเละเจ้าหน้าที่รพร.บ้านดุง ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการ เพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดในทุกมาตรการ และแนะนำการไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการตรวจแนะนำสถานประกอบการ/สถานบริการ ดังนี้   
      1.ร้าน “ล้านเล่า ณ บ้านดุง”
      2.ร้าน “เฉียบ”
      3.ร้าน “เหลาต้า คาราโอเกะ”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฯทุกร้าน รับทราบมาตรการด้านสาธารณสุข ตามแนวทางการป้องกันโรคฯ และพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งห้ามเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย