รอง ผวจ.อด.ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "เราชนะ" อำเภอบ้านดุง

วันที่ 23 ก.พ.2564  เวลา 11.00 น.

            ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง และธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านดุง นายจำรัส กังน้อย รอง ผวจ.อด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "เราชนะ" อำเภอบ้านดุง โดยมีนายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง ให้การต้อนรับ ซึ่งอำเภอบ้านดุงได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เช่นการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย การจัดให้มีจุดบริการเจ็บแอลกอฮอร์ล้างมือ เป็นต้น
- ผลการดำเนินงาน อำเภอบ้านดุงมีกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจำนวน 2,427 คน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 1,874 คน คิดเป็นร้อยละ 77.21 คงเหลือ 553 ราย คาดว่าจะแล้วในวันที่ 25 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย