พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
       นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และกล่าวให้กำลังใจกับราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
      โดยมีนางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีและได้มอบเงินสงเคราะห์ร่วมทำบุญจำนวน 3,000 บาท
       การนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานีร่วมมอบเงินจำนวน 3,000 บาท โดยมีนายสามารถ  หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยนางศิริโฉม  หมั่นนอก ภริยานายอำเภอบ้านผือ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีพื้นที่อำเภอบ้านผือ นายก อบต.หายโศก เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานฯ ณ บ้านหายโศก  หมู่ที่ 16 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี